Centrum De Zonnebloom

                                

Als mensheid zijn we collectief aan het ontwaken!  We zijn een gigantische verschuiving aan het maken naar een Aarde op een veel hogere trillingsfrequentie en we her-inneren ons weer dat wij multidimensionale wezens zijn met ongekende, unieke mogelijkheden.

Om die verschuiving te maken is het belangrijk om alles los te laten. Alles. Al ons verleden, ons lijden, onze waarheden, vorige levens, geloofsovertuigingen, geschiedenis, etc. Dan komen we in een leegte terecht, in het Niets. In deze staat ben je los van je overlevingsstrategieën en identificeer jij je niet langer meer met je ego.

Juist vanuit die leegte, dit Niets dat tegelijkertijd ook weer Alles Is, zijn wij in staat om weer verbinding te maken met onze essentie, onze Ik Ben, ons ware multidimensionale Zelf. Ons Hogere BewustZijn kan dan op een natuurlijke manier door ons heen stromen.

We hebben nu de mogelijkheid om uit de matrix te stappen, alles los te laten en te beseffen dat wij allemaal uit dezelfde Bron komen. We krijgen nu de kans om in volledige gelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid, in co-creatie een hele Nieuwe Aarde te manifesteren. Een Aarde waar voor iedereen de ruimte is om zijn eigen unieke stukje uit te dragen. We stappen in een hogere dimensionale wereld, het Aquariustijdperk, de zesde zon van de Maya’s, van Kali Yuga naar Satya Yuga volgens de Hindoes, een Nieuw Tijdperk van Licht.

Dit is ook de belofte die we aan onszelf hebben gemaakt toen we vanuit de 13e dimensie besloten om aan dit project deel te nemen. Wij zijn de Scheppers van een nieuwe werkelijkheid, dit is de tijd waarvoor wij naar de aarde zijn gekomen.

‘Jij bent op wie je hebt gewacht’.

Verbintenis
‘Er bestaat een vlam die nooit kan worden gedoofd. Het is een Licht dat nooit uitgaat.
Deze vlam is heilig en bevindt zich in elk mensenhart. Wanneer we ons verbinden met
deze vlam in ons hart, zal dit Licht ons pad verlichten’  - Rumi


Om op zoek te gaan naar jouw antwoorden, je volledig af te stemmen op jouw Waarheid is het belangrijk om los van alle aangeleerde en vertrouwde waarheden te komen om weer verbinding te maken met je oorspronkelijke Zijn.

Daar is moed en vertrouwen voor nodig. Het oude loslaten en de kwantumsprong maken van je hoofd naar je Hart en het Universum vertrouwen dat de juiste informatie naar je toe komt om jouw unieke, individuele pad te lopen.

Jij mag ervaren dat je een multidimensionaal wezen bent en al Heel bent en ongelooflijk veel capaciteiten bezit alleen ben je dat wellicht vergeten. Capaciteiten die in deze wereld hard nodig zijn om met elkaar in co-creatie, een hele Nieuwe Aarde te creëren.

Het Awakened Awereness Ont-wikkelingspad:
• leert je om voorbij de sluiers te kijken
• leert je bewust te worden van je onbewuste drijfveren
• helpt je zicht te krijgen op jouw Licht- en Schaduwstructuren
• helpt je te ont-waken en vertrouwen te hebben in je Innerlijke leiding, jouw Intuïtie
• leert je te communiceren met je Goddelijke Kracht
• leert je te groeien buiten je comfortzone, ‘out of the box ‘
• leert je verbinding te maken met je oorspronkelijke ZielsBewustZijn
• verbindt je met je Hart en leert je te luisteren naar je Hart, in deze stilte wordt jouw levenspad voel-, zicht en hoorbaar
• herinnert je dat je soeverein bent
• laat je voelen dat de echte Jij Liefde is
• herinnert jou aan jouw volledige expressie als Heelheidswezen

Het Ont-wikkelingspad is opgebouwd uit verschillende modules/groeistappen en is gestoeld op de Nieuwe Tijd.

Wij bewandelen met z’n allen een nieuw Pad. Het oude mogen we met respect achter ons laten, het heeft ons gebracht waar we nu zijn en van hieruit ontvouwt zich een heel Nieuw Pad.

Het Awakened Awereness Ont-wikkelingspad is een initiatief van Angelique Bijlaart – van Lieshout, Jamy Frencken en Monique Houben. Zij hebben dit Pad ontwikkelt als stappenplan/groeipad in het collectieve ontwaken.

Wie zijn wij:

Angelique Bijlaart-van Lieshout:
Ik ben een lichtdrager, een portalmaker, een multidimensionaal lichtwezen. Drager van het Nieuwe Aarde Bewustzijn. In verbinding met de intelligentie van het universum, de bron, de leegte. Een pionier in het begeleiden van de mens naar een bewustzijn van zijn lichtessentie in Multi-vorm. Lichtcodes van transformatie en creatiekracht komen o.a. via klank en lichttaal voor finetuning naar de oorspronkelijke kristallijne blauwdruk van ons als multidimensionaal lichtwezen. Als ook de activatie van de kristalcodes in ons. Dit zet ik in tijdens 1 op 1 sessies als in groepswerk. Mijn passievolle bijdrage voor oude lagen op de grootsheid van wie we zijn te transformeren naar vrijheid, onbevangenheid, Joy en overgave in de verwondering in het leven. In verbinding met de kristallijne matrix van de Nieuwe Aarde. De mens in multi-vorme bewustzijn vanuit de onvoorwaardelijke liefdesessentie in het hart. www.bronkracht.nu 


Jamy Frencken:
Ik ben een Poortwachter en Wayshower, een Lichtwever, een Starseed en volgens de Maya’s ben ik een Witte Wereldoverbrugger. Ik sta volledig in dienst om alle welwillende Harten hier op aarde (en voorbij) te ondersteunen in de verschuiving in Bewustzijn. Ik ben verbonden met het Parel Bewustzijn, een zacht vloeibaar levend Licht. Graag draag ik bij aan het Kosmisch Plan door mijn zielsfrequentie van zuiverheid, eigen-wijsheid en compassie als velden van Licht te weven in het grotere geheel. Licht verspreiden is dan ook mijn grootste missie, om dat baken van Licht te Zijn. Ik weet hoe spannend het kan zijn om voor het onbekende te kiezen en ik weet ook hoe heerlijk het is om werkelijk je Hart te volgen en in vrijheid te leven. In het dagelijks leven doe ik dit oa door middel van frequentie-kristaltherapie in samenwerking met Kristallijne Lichtwezens en Star Beings en met klank, trilling, lichtcodes en resonantie. In de verfijning van de verfijning van de verfijning tot in het DNA. Om zo onze volledige multidimensionale potentie hier op aarde te belichamen en te leven.
www.monade.nu


Monique Houben:
Als multidimensionaal lichtdrager ben ik naar de Aarde gekomen om hier, in verbinding met Moeder Aarde en de Bron, mee te werken aan het Kosmisch Plan. De wereld tussen Hemel en Aarde voor mijzelf en voor de ander te ontsluiten en tastbaar te maken. Dat doe ik in mijn dagelijkse leven, in mijn praktijk als regressie- en
zielsprogressie therapeut en in de workshops die ik regelmatig geef.
Vanuit mijn Zijn, vanuit mijn liefdesveld, coach ik mensen door ze te leren zich af te stemmen op de kern van hun wezen, de reis naar binnen te ondernemen en door transformatie- en helingsprocessen te gaan. Daardoor kunnen ze volledig vanuit hun eigen kracht en innerlijke hartflow leven en er bewust van worden dat een ieder van ons een Goddelijk wezen is met ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Ik ben op dit vlak een pionier, een schepper, een verbinder.
www.zonnebloom.nl / www.zielsprogressie.n
                                                                                                                           
Informatie over de verschillende modules of groeistappen is te vinden onder het kopje: 
Modules Awakened Awareness Ont-wikkelingspad.