Centrum De Zonnebloom

 

SCHOOL VOOR ZIELSPROGRESSIE 
 

MODULES VOOR REGRESSIE-, REINCARNATIE- EN HYPNOTHERAPEUTEN

De School voor Zielsprogressie geeft regressie- en reincarnatietherapeuten en hypnotherapeuten de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in het werken op zielsniveau. Deze vorm van regressie wordt Zielsprogressie genoemd.
In een Zielsprogressie maak je vanuit een diepe trance verbinding met je zielsherinneringen en je zielservaringen. Het zijn bijzondere sessies die een zeer positieve en krachtige, transformerende werking hebben.
De Zielsprogressie wordt begeleid door een Zielsprogressietherapeut. Dit is een ervaren regressie en reïncarnatietherapeut of een hypnotherapeut die naast een gedegen opleiding een of meerdere modules van de School voor Zielsprogressie succesvol heeft afgerond. Kijk voor meer informatie ook op www.zielsprogressie.nl 
In de School voor Zielsprogressie worden 5 modules aangeboden:


MODULE 1 ‘REIS NAAR ZIELSHERINNERINGEN’

In deze module leer je om als therapeut de Reis van de Ziel in het tussenbestaan te begeleiden. Deze Zielenreizen worden ook wel Zielsprogressies, Spirituele Regressies of Leven Tussen Levens Regressies genoemd.
In deze zielsprogressie, die drie tot vijf uur duurt, wordt een diepe trance gebruikt die het voor cliënten mogelijk maakt verbinding te maken met hun zielsherinneringen en zielservaringen uit het tussenbestaan. Cliënten krijgen vele antwoorden op hun levensvragen, een beter beeld van wie ze zijn, hun mogelijkheden en talenten en waar ze zijn in hun ontwikkeling. Angst voor de dood zal verdwijnen.
Door deze zielsherinneringen ervaren cliënten een diepe innerlijke verbondenheid met hun ziel, met hun leven in het tussenbestaan en begrijpen hun plaats en betekenis binnen het grote geheel. Dit maakt dat een 'Reis naar Zielsherinneringen’ een bijzondere reis is die een zeer positieve en sterk transformerende werking heeft.
 

MODULE 2 ‘REIS NAAR JE INNERLIJKE UNIVERSUM, DE MYSTIEKE RUIMTE VAN JE HART’

In deze module leer je om op een snellere manier je cliënten te helpen bij het vinden van antwoorden op de levensvragen. We leven in een tijd waarin alles sneller en sneller gaat, maar ook in een tijd waarin we ons realiseren dat alles wat we nodig hebben al in ons zit. Gecentreerd tussen Hemel en Aarde bevindt zich de Mystieke Ruimte van het Hart. De Mystieke Ruimte van het Hart is de plaats waar we in het centrum zitten van onze energie en direct in verbinding staan met de Hemel, de Aarde, ons Hogere Zelf en alle andere werelden. In deze ruimte bevindt zich de interdimensionale poort die ons rechtstreeks verbindt met de Bron. Hier bevindt zich onze Godsvonk of diamanten kern en herinneren wij ons weer wie we werkelijk zijn. Hier krijgen we antwoorden op alle levensvragen en inzicht in de karmische verwikkelingen. Cliënten kunnen na zo’n sessie vanuit een diep vertrouwen hun talenten en mogelijkheden op de Aarde gaan leven.
 

MODULE 3 ‘REIS DOOR DE DIMENSIES. DE MENS ALS MULTIDIMENSIONAAL WEZEN'

De Mystieke Ruimte van je Hart is een enorme informatie bron waar de wijsheid van de kosmische eenheid, het kernbeginsel van de oorspronkelijke en onsterfelijke ziel te vinden is. In deze ruimte bevindt zich de inter-dimensionale poort die ons rechtstreeks verbind met de Bron. Vanuit deze ruimte kun je dus niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met de andere niveaus van werkelijkheid.
In deze module mag je gaan ervaren dat wij ons vanuit de Mystieke Ruimte van het Hart kunnen afstemmen op hogere bewustzijnsniveaus die ver boven onze ego-persoonlijkheid uitstijgen. We zijn Multidimensionale Wezens met veel meer unieke mogelijkheden en capaciteiten dan we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden. 
 

MODULE 4 'LEVEN VANUIT JE HART IN GROEPSVERBAND'

Module 4  ‘Leven vanuit je Hart’ in Groepsverband is een praktijkgerichte module waarin je in 2 ½  dag wordt voorbereid om zelf de cursussen ‘Leven vanuit je Hart’ 1 en 2 te kunnen geven.
Naast de cursusmappen met alle meditaties en visualisaties krijg je in deze module de achtergrondinformatie, lesmateriaal en de Power Pointpresentatie aangereikt, zodat je er thuis als docent meteen mee aan de slag kunt.

 

MODULE 5 'REIS DOOR DE DIMENSIES. DE VERBINDING'

We worden in deze tijd uitgenodigd om oude paradigma´s anders te bekijken, te verruimen en te laten groeien. Er komt in deze tijd kennis tot onze beschikking die maakt dat een aantal mysterieuze aspecten van de werkelijkheid voor ons inzichtelijker worden en we de grootsheid van het persoonlijke bestaan kunnen her-ontdekken.
Het is een uitdaging om vanuit ons Hart te groeien in de zoektocht naar inzicht en begrip in het Mysterie van het leven, want hoe bewust zijn wij? Wat weten we nu werkelijk over het bestaan van andere werelden, onze oorsprong en de aard van de werkelijkheid zelf? Veel van wat we tot nu toe hebben geloofd zijn gewoon aannames over die werkelijkheid. In deze tijd komen we tot hele andere ontdekkingen. Onze Aarde is onderdeel van een veel groter kosmisch plan dat alles, wat we tot nu toe voor waar hebben aangenomen, ver overstijgt.

 

Voor meer informatie zie: www.zielsprogressie.nl