Centrum De Zonnebloom

SCHOOL VOOR ZIELSPROGRESSIE

 

BASISMODULES VOOR DE NIEUWE TIJD

De School voor Zielsprogressie geeft therapeuten, coaches, hulpverleners en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om zich verder te scholen in de nieuwe fase van groei waar we ons nu met z'n allen in bevinden. In deze nieuwe fase van groei worden we uitgedaagd om te gaan staan voor wie we werkelijk zijn. Onze bestemming is gecodeerd in ons DNA en dat maakt dat we niet kunnen vergeten waarvoor we geboren zijn en wat we hier met z’n allen komen doen op Aarde. Het zit allemaal in ons, ‘Alles is er Al’.
We mogen ons in deze tijd dus weer herinneren wie we werkelijk zijn; we zijn meer dan een menselijk wezen, veel meer. In verbinding met de Mystieke Ruimte van het Hart komt al deze oude kennis weer volledig tot onze beschikking. Kennis en wijsheid waar we met onze gewone logica niet bij kunnen. Door de verbinding met de Mystieke Ruimte van het Hart komen we in een hoger trillingsveld, de vijfde dimensie, waar we vanuit Liefde de wonderen die er om ons heen aan het geboren worden zijn gaan begrijpen en herkennen. Vanuit de Mystieke Ruimte heb je zicht op de Nieuwe Werkelijkheid op Aarde.
De School voor Zielsprogressie biedt 3 Basismodules aan. Na deze basisverdieping is het mogelijk om je aan te sluiten bij de groep van mensen die vanuit gelijkwaardigheid en transparantie in co-creatie verder met elkaar werken. De kennis en wijsheid, die we allemaal op onze eigen unieke manier bij ons dragen, wordt met elkaar gedeeld en verder ontwikkeld in een open, creatief en bewust proces. Alle groepsleden dragen sleutels voor bewustzijnsgroei voor de hele groep. Door gebruik te maken van ieders kennis en wijsheid, hebben we en veel grotere reikwijdte en kunnen we sneller, creatiever en makkelijker nieuwe mogelijkheden en technieken ontwikkelen en met elkaar de Nieuwe Aarde steeds verder vorm geven. Door deze samenwerking zijn al prachtige initiatieven en ontwikkelingen onstaan.

 

BASISMODULE 1
VERBINDING MET JE INNERLIJKE UNIVERSUM, DE
MYSTIEKE RUIMTE VAN JE HART

 

Er is een Licht dat ver boven alle, boven alle dingen
op aarde schijnt, ver boven de hemelen, ver
boven de hoogste, de allerhoogste hemel
Het is het Licht dat schijnt in ons Hart!


(India, 800 v.Chr.)

 

In deze tijd realiseren wij ons steeds meer dat we er als ziel er voor gekozen hebben om in een lichaam hier op aarde te leven. Je hoeft niet langer buiten jezelf  te zoeken naar bevestiging, zelfvertrouwen, liefde en geluk omdat alles wat je nodig hebt al in je zit. De sleutel om tot dit besef te komen is te vinden in de Mystieke Ruimte van je Hart, de plaats waar het Licht schijnt in jou Hart.
De Mystieke Ruimte van je Hart, ook wel de Geheime Hartkamer of Heilige Ruimte van je Hart, is een tijdloze dimensie van het bewustzijn waar alles mogelijk is, hier en nu. In oude geschriften over de hele wereld wordt verwezen naar deze speciale plek in het Hart.
De Mystieke Ruimte van je Hart is de ruimte waar je in het centrum zit van je energie en direct in verbinding staat met de Hemel, de Aarde, je Hogere Zelf en alle andere werelden. Hier bevindt zich je Godsvonk, je Diamanten Kerncel of Atoom van Eeuwig Licht.
De Mystieke Ruimte van je Hart is dus een enorme informatiebron waar de wijsheid van de kosmische eenheid, het kernbeginsel van de oorspronkelijke en onsterfelijke ziel te vinden is. Hier bevindt zich de interdimensionale poort die jou verbindt met de Bron. Vanuit deze ruimte kun je dus niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met andere werelden, bibliotheken en hogere dimensies. Hier ben je rechtstreeks verbonden met de Bron en ervaar je wie je werkelijk in je wezenskern bent, wat je unieke spirituele bestemming is, je scheppingskracht, talenten en mogelijkheden en je oorspronkelijke doel om naar de aarde te komen en wat je nog tegen houdt om helemaal te leven vanuit je Hart.
Door je opnieuw te verbinden met de Mystieke Ruimte van je Hart krijg je niet alleen antwoorden op al je levensvragen, maar ga je ook een diepe innerlijke verbondenheid voelen met je lichaam, je ziel en je geest en beseffen dat wij allemaal met elkaar een onlosmakelijke eenheid vormen. Vanuit die Mystieke Ruimte van het Hart kan de wereld letterlijk opnieuw geschapen worden door middel van bewuste co-creatie.

In deze Basismodule komen aan bod:

 • achtergrondinformatie en inzicht in de werking van de Mystieke Ruimte van het Hart;
 • wat houd je nog tegen om helemaal te leven vanuit je Hart;
 • bewust worden en voelen wie je werkelijk in je wezenskern bent en deze kennis en wijsheid gaan gebruiken om helemaal in je Ik Ben Kracht te gaan staan;
 • reizen naar je Innerlijke Universum, de Mystieke Ruimte van je Hart;
 • Vanuit de Mystieke Ruimte van het Hart de verbinding maken met de Oerbron, de Bron van Al Wat Is;
 • het innerlijke, alchemistische, spirituele transformatieproces – de geboorte van het Christuskind en de terugkeer in de Eenheid met Al Wat Is.

 

De grootste reis die de mens ooit zal maken,
is de 40 cm. van ons hoofd naar ons Hart

                                                           Grandmother Agnes Baker Pilgrim
 

 

BASISMODULE 2:
REIS DOOR DE DIMENSIES. DE MENS ALS
MULTIDIMENSIONAAL WEZEN


We gaan als mensheid in deze tijd een nieuwe fase van groei tegemoet, waarin we uitgedaagd worden om te gaan staan voor wie we werkelijk zijn. In deze nieuwe fase van groei vinden er heel wat veranderingen plaats en komen ook nieuwe kennis en wijsheid tot onze beschikking. Kennis en wijsheid die we daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. We mogen het ordenende lineaire denken van de ratio los laten en vanuit ons Hart gaan vertrouwen op andere ordenende principes en hogere bewustzijnsniveaus. Vanuit de Mystieke Ruimte van het Hart kunnen wij ons afstemmen op die hogere bewustzijns-niveaus die ver boven onze ego-persoonlijkheid uitstijgen. Dan kunnen wij gaan ervaren dat wij multidimensionale wezens zijn met veel meer unieke mogelijkheden en capaciteiten dan wij tot nu toe voor mogelijk hielden.

In deze basismodule komen aan bod:

 • de nieuwe fase van groei waarin we als mensheid uitgedaagd worden om te gaan staan voor wie we werkelijk zijn;
 • de Heilige Geometrie en het ontstaan van de Schepping;
 • de Bewustzijnsevolutie van de Mens, de Mens als Multidimensionaal Wezen;
 • de morfogenetische velden en de hogere dimensievelden, evenals de mogelijkheden die deze velden ons bieden;
 • onze verbinding met het Hogere Zelf of de Ik Ben Tegenwoordigheid en de verbinding met de Mystieke Ruimte van het Hart;
 • het voelen en ervaren van de verschillende Dimensies;
 • de betekenis van de Dimensie Velden in de context van deze tijd.

 

BASISMODULE 3:
REIS DOOR DE DIMENSIES. DE VERBINDING


We worden in deze tijd uitgenodigd om oude paradigma’s anders te gaan bekijken, te verruimen en te laten groeien. Er komt in deze tijd kennis tot onze beschikking die maakt dat een aantal mysterieuze aspecten van de werkelijkheid voor ons inzichtelijker worden en we de grootsheid van het persoonlijke bestaan kunnen her-ontdekken.
Het is een uitdaging om vanuit ons Hart te groeien in de zoektocht naar inzicht en begrip in het Mysterie van het leven, want hoe bewust zijn wij. Wat weten we nu werkelijk over het bestaan van andere werelden, onze oorsprong en de aard van de werkelijkheid zelf? Veel van wat we tot nu toe hebben geloofd zijn gewoon aannames over die werkelijkheid. In deze tijd komen we tot andere ontdekkingen. Onze Aarde is onderdeel van een veel groter plan dat alles, wat we tot nu toe voor waar hebben aangenomen, ver overstijgt.

In deze module gaan we:

 • ons verdiepen in de tijd waarin we nu leven;
 • een kijkje nemen in de geschiedenis van onze evolutiereis en het grote kosmische plan;
 • beseffen dat ‘Alles er Al Is’ en dat we alleen maar de ‘Verbinding’ hoeven maken;
 • ons vanuit de Mystieke Ruimte van het Hart verder afstemmen op hogere bewustzijnsniveaus die ver boven onze ego-persoonlijkheid uitstijgen;
 • nieuw Multidimensionale Zelven, die meestal verder ontwikkelt zijn dan onze huidige bewustzijn, ontdekken en integreren;
 • kennis maken met Sterrenvolken en andere Buitenaardse Wezens.


In alle 3 de Basismodules krijg je een uitgebreid handboek met daarin achtergrondinformatie en kennis, oefeningen en meditaties aangereikt die je zelf kunt gaan gebruiken, maar natuurlijk ook kunt gaan gebruiken in je praktijk om je cliënten te ondersteunen te gaan staan voor wie ze werkelijk Zijn.

 

Docent:

                                
 

De basismodules van de School voor Zielsprogressie worden gegeven door Monique Houben. Monique volgde de driejarige opleiding van Hans ten Dam (Tasso Opleidingen) en heeft een eigen praktijk in Regressie- en Reïncarnatietherapie. Ook is zij opgeleid en gecertificeerd door The Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy en een ervaren LBL-therapeut. Geboeid door de mogelijkheden van het werken op zielsniveau is zij zich steeds verder gaan specialiseren. Het vele experimenteren met het maken van zielenreizen en de boeiende, opgedane ervaringen hebben uiteindelijk geresulteerd tot de Opleiding Zielsregressie en in 2015 tot de School voor Zielsprogressie. 

 

Locatie en verblijf:

De Basismodules worden gegeven in Centrum De Zonnebloom.
 

Indeling programma:

De modules starten op zaterdagmorgen; tussen 09.30 en 10.00 uur wordt iedereen verwacht. Na een kennismaking met elkaar en uitleg over het programma starten de twee scholings-dagen. In de avonduren is er ruimte voor korte programmaonderdelen en ontspanning.
Gezien het programma is verblijf tijdens de scholingsdagen intern aan te bevelen. We eindigen zondag rond 17.00 uur.


Kosten:

De kosten per Basismodule zijn € 399,-; dit is inclusief cursusmateriaal, alle maaltijden, overnachting, koffie en thee tijdens de twee scholingsdagen.
 

Datum Basismodule 1:

 

Datum Basismodule 2:


Datum Basismodule 3:


Optie:

Mochten de datums niet uitkomen, en je wilt toch graag een van bovenstaande Basismodules volgen, in Centrum De Zonnebloom of op locatie, dan is het mogelijk, wanneer je minimaal 4 personen bij elkaar weet te brengen, om een andere datum te plannen.
 

Overige informatie en aanmelding:

Voor nadere informatie over de School voor Zielsprogressie en de Basismodules kun je bellen of mailen naar Monique Houben. De gegevens hiervoor vind je hieronder.

Monique Houben
Heinsbergerweg 64a
6074 AE Melick
Mob: 06-51886966 
zonnebloom44@gmail.com