Centrum De Zonnebloom

De Geboorte van een Nieuw Tijdperk

    

We leven in een fantastische tijd en hebben er niet voor niets voor gekozen om op dit moment als ziel op Moeder Aarde te zijn. Niemand wilde dit grote avontuur missen.

We zijn nu de overgang naar een nieuw tijdperk van de mensheid aan het maken. Een tijdperk waarin we onze persoonlijkheid gaan overstijgen en beseffen dat we multidimensionale, Goddelijke wezens zijn met ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Dat waren we alleen vergeten.

Het is de geboorte van een tijdperk met volstrekt nieuwe werkelijkheden, van visioenen waarvan jij en ik nog niet eens hebben kunnen dromen.

We beginnen ons dus massaal te her-inneren wie we werkelijk zijn en waarom we voor deze reis gekozen hebben. Het mooie van alles is dat de ‘corona-tijd’ er voor zorgt dat nog meer mensen wakker worden.
Maar de ‘corona-tijd’ brengt ook met zich mee dat er veel angst en paniek in het collectieve bewustzijn van ons mensen wordt gezet. Het collectieve bewustzijn is een dimensie van energie waarin alle ervaringen, gedachten en dromen van mensen worden verzameld. Ook de gedachten rondom het Corona virus. Wanneer angst en paniek overheersen of wanneer jij je focust op de vibraties van angst en paniek wordt je gekoppeld aan dit bewustzijnsveld, het collectief van angst. Dat beïnvloed je leven en je gezondheid dus negatief.
Tijdens deze workshop gaan we ervaren dat we dit collectieve angstveld kunnen overstijgen en het vanuit een hogere dimensie kunnen voeden met onze dromen en visioenen.

In deze workshop mag je een open kanaal zijn, om te gaan ervaren dat jij een multidimensionaal, Goddelijk wezen bent en dat de nieuwe werelden via jouw werkelijkheid kunnen worden.

Middels een PowerPoint presentatie wordt je een stukje mee genomen in de geschiedenis van de mensheid om inzicht te krijgen in het bewustzijnsproces dat nu gaande is en wat maakt dat wij zo lang geen verbinding konden maken met het multidimensionale, Goddelijke wezen dat wij werkelijk zijn.

We gaan dit natuurlijk ook lijfelijk ervaren middels oefeningen en meditaties. Ook gaan we ons diep verbinden met de wijsheid van Gaia (Moeder Aarde) en
uiteindelijk zullen we onze dromen en visioenen voor dit Nieuwe Tijdperk in het collectieve veld gaan zetten om zo met z’n alleen een positieve bijdrage te gaan leveren aan de geboorte van deze Nieuwe Tijd.

De workshop wordt gegeven op zaterdag 11 juli. We starten om 10.00 uur en  eindigen rond 17.00 uur. De locatie is op Bredeweg 67, 6042 GC in Roermond.
Bijdrage voor deze workshop is € 85,00
Tussen de middag zal Maria voor een heerlijke lunch zorgen.
Het beloofd dus een bijzonder dagje te worden.

Wij hopen je op deze dag te mogen begroeten.
Voor info. en opgave : Maria Wijen   mwijen1712@gmail.com   tel. 06-46464148
                     of Monique Houben  zonnebloom44@gmail.com  tel. 06-51886966