Centrum De Zonnebloom

De Geboorte van een Nieuw Tijdperk

    

We leven in een fantastische tijd en hebben er niet voor niets voor gekozen om op dit moment als ziel op Moeder Aarde te zijn.

De mensheid gaat samen met Moeder Aarde naar een nieuw tijdperk, waarin we onze persoonlijkheid gaan overstijgen en gaan beseffen dat we multidimensionale, Goddelijke wezens zijn met ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Alleen beseffen wij dit niet meer.

Het is de geboorte van een tijdperk met volstrekt nieuwe werkelijkheden,  waarvan wij nog niet eens hebben kunnen dromen.

We beginnen ons massaal te her-inneren wie we werkelijk zijn en waarom we voor deze reis gekozen hebben. De ‘corona-tijd’ heeft er voor gezorgd dat nog meer mensen wakker worden.
Maar de ‘corona-tijd’ brengt ook met zich mee dat er veel angst en paniek in het collectieve bewustzijn van mensen wordt gezet. Een deken van angst, die ons leven en gezondheid negatief beïnvloedt. 

Tijdens deze workshop gaan we ervaren dat we dit collectieve angstveld kunnen overstijgen en het vanuit een hogere dimensie kunnen voeden met onze dromen en visioenen. Voedende energie ervaren in plaats van negatieve, zware energie.

In deze workshop mag jij een open kanaal zijn, om te gaan ervaren dat jij een multidimensionaal, Goddelijk wezen bent en dat de nieuwe werelden via jou werkelijkheid kunnen worden.

Aan de hand van een presentatie wordt jij meegenomen in de geschiedenis van de mensheid. Zo krijg jij inzicht in het bewustzijnsproces dat nu gaande is en wat maakt dat de mensheid zo lang geen verbinding kon maken met het multidimensionale, Goddelijke wezen dat wij werkelijk zijn.

Een groot deel van de dag gaan wij dit ook lijfelijk ervaren middels oefeningen en meditaties. De 13 aquariuschakra’s worden geactiveerd, deze vertegenwoordigen facetten van de Nieuwe Tijd en het bijbehorende bewustzijn. Ook gaan we ons diep verbinden, van hart tot hart, met de wijsheid van Moeder Aarde. Uiteindelijk zullen we onze dromen en visioenen voor dit Nieuwe Tijdperk in het collectieve veld gaan zetten om zo met z’n allen een positieve bijdrage te gaan leveren aan de geboorte van deze Nieuwe Tijd.

Tussendoor is er ruimte voor interactie en om ervaringen uit te wisselen.

De workshop wordt gegeven op vrijdag 25 september en ook op zondag 4 oktober. We starten om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. De locatie is: Minderbroederssingel 44 in Roermond.

Bijdrage voor deze workshop is € 88,00 
Voor koffie, thee, lekkers en de lunch wordt gezorgd.

Het beloofd een bijzonder dagje te worden.

Voor info en opgave:
Niek Theelen
www.ziels-blij.nl
info@ziels-blij.nl
tel. 06-43 43 83 70 
                                       
Monique Houben
www.zonnebloom.nl & www.zielsprogressie.nl  
zonnebloom44@gmail.com 
tel. 06-51 88 69 66

Wij hopen je op van deze dagen te mogen begroeten.
Monique & Niek